HVAC

HVAC er en fællesbetegnelse indenfor flere markedssegmenter såsom varme, fjernvarme, fjernkøling og ventilationsanlæg. I hver installation indenfor disse enkelte segmenter er pladevarmevekslere og in-line pumper hovedkomponenter, der er uundværlige for at få HVAC-systemet til at fungere. Når et anlæg skal designes og dimensioneres, er driftseffektiviteten altafgørende - SonFlow tilbyder unikke løsninger, hvor vi kan optimere pumper og pladevarmevekslere som en enhed, og dermed opnå en optimal driftsøkonomi.

Installations eksempler:

 • Lejlighedskomplekser
 • Hoteller
 • Hospitaler
 • Sports centre
 • Plejehjem
 • Skoler og universiteter
 • Fængsler

 

HVAC-installations typer: 

 • Fjernvarme
 • Centralt varmeanlæg
 • Solvarme
 • Opvarmning og afkøling af swimmingpoolen
 • Lokal opvarmning
 • Fjern køling
 • Trykafbrydere i højhuse
 • Køletårn
 • Fri køling
 • Varmeudvinding - Pladevarmeveksleren er installeret mellem kondensatoren og køletårnet med en genvinding op til 95% af energien