Spildevandspumper

Spildevand

Spildevand fra husholdninger, virksomheder, virksomhedsprocesser, industri og overfladevand er de største syndere, når det kommer til forurening af grundvand og overfladevand, hvilket giver problemer i vandløb, søer og hav - forurening forårsager iltsvind i vandmiljøet, påvirker helbredet for mennesker og gør skade på naturen, derfor er det vigtigt at beskytte naturen.

Yderst effektive spildevandspumper for håndtering af spildevand, designet til pålidelighed, lav vedligeholdelse og brugervenlig. Vores bidrag starter med at identificere dine behov og løse dine spildevandsproblemer.

Vores pumpesystemer er optimerede moduler til behandlingsprocesser.

Installations typer:

  • Spildevandsrensningsanlæg
  • Landbrug
  • Gartneri
  • Dambrug 
  • Minedrift
  • Privat

Venligst se vores produktsortiment til højre →