Lejebetingelser af spildevandspumper

Lejebetingelser

Erhverv:

1. Handelsbetingelser
Ordrebekræftelse
Når din ordre er fuldført og godkendt hos os, vil du modtage en ordrebekræftelse via e-mail.
Faktura
Ved returnering af det udlejede vil en faktura blive fremsendt via mail.
Levering
Vi tilbyder levering samt afhentning af pumper og udstyr. Ønsker du selv afhente varen hos os, er dette muligt på adressen: Nordager 25, 6000 Kolding Betalingsbetingelser
Kontokøb: 8 dage netto for registrerede og kredit godkendte kunder med CVR-nr.
Lejen afregnes ved returnering af udstyret, medmindre andet er forudgående aftalt. Betaling sker iht. de på fakturaen påtrykte betalingsbetingelser.
Erlægges betalingen ikke rettidig, beregnes 1,5% i rente for hver påbegyndt måned.
Rykkergebyr betales med kr. 200,00 pr rykker der fremsendes til lejer.
Udlejer forbeholder sig ret til at opkræve depositum forinden udlevering af det udlejede.
Reklamationsret
DanPumps Udlejning yder reklamationsret i henhold til gældende lovgivning.
Fortrydelsesret
Afbestilling af udstyr kan kun ske med DanPumps udlejning samtykke og DanPumps udlejning forbeholder sig ret til at få ethvert tab, der måtte opstå som følge af lejers annullering af lejeaftalen, dækket af lejer.
Ved afbestilling under 24 timer vil lejer blive debiteret 100% af bruttolejebeløbet.
Ved afbestilling mere end 1 døgn før lejemålets begyndelse vil lejer blive debiteret 50% af bruttolejebeløbet, medmindre andet er forudgående aftalt.
Forbehold
Der tages forbehold for tastefejl i tekst, priser, modelændringer, prisstigninger og lignende.
DanPumps udlejning tager forbehold over for almindelig force majeure i forbindelse med aftaler, herunder faglige konflikter, sygdom og andres misligholdelse af kontraktlige aftaler.

2. Lejebetingelser – pumper
Gyldighed
Nærværende forretnings- og lejebetingelser er gældende for aftaler i Danmark. Det lejede udstyr må kun benyttes i Danmark.
Vejledning/rådgivning
Specifikationer i brochure, kataloger, hjemmeside etc. er vejledende og ikke bindende for konkrete aftaler.
Lejemålets varighed
Lejeperioden regnes fra og med den dag, pumperne og udstyret forlader udlejningsvirksomheden til og med den dag det returneres hos DanPumps Udlejning. Minimumsleje er 1 dag. Der betales leje pr. påbegyndt dag. Modtages det lejede retur inden kl. 8:00, beregnes afleveringsdagen ikke som en lejedag.
Ansvar
Lejer erklærer ved udlevering at have undersøgt det lejede stand, så det ikke giver anledning til indsigelser.
Lejeren har pligt til at tilbagelevere det lejede i samme stand som modtaget, bortset fra normal slitage. Udlejeren kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for skader lejeren eller tredje person måtte lide som følger af, at det lejede i lejeperioden bliver uarbejdsdygtig. Eventuelle beskadigelser, der måtte opstå i lejeperioden, bortset fra sådanne, der falder ind under fabriksgarantien, bæres af lejeren, ligesom denne selv afholder alle driftsudgifter i lejeperioden.
Lejeren er indforstået med, at der ikke kan kræves erstatning for et eventuelt tab, herunder driftstab, ligesom lejeren ikke kan hæve aftalen, såfremt det lejede ikke svarer til lejerens forudsætninger eller senere måtte vise sig at være behæftet med mangler.
Lejer må under ingen omstændigheder, personligt eller med hjælp fra tredjemand, søge at udføre indgreb i det lejede, herunder forsøg på reparation eller servicearbejde.
Forsikring
Det påhviler lejeren at sikre behørig forsikring af det lejede i forbindelse med lejerens brug.
Enhver beskadigelse af det lejede skal erstattes af lejeren uanset årsag, ligesom lejeren hæfter for tyveri af det lejede.
Transportudgifter
Lejeren afholder alle udgifter til det lejedes afhentning og tilbagelevering.
Det lejede materiel skal afleveres i rengjort og i øvrigt samme stand som ved modtagelsen.
Ved aflevering finder eftersyn sted, og eventuelle mangler som nødvendiggør reparation eller rengøring betales af lejeren iht. udlejers prisliste.
Det lejede materiel må ikke fremlejes ellers udlånes uden skriftlig aftale med DanPumps Udlejning.
Udlejer har til enhver tid ret til at besigtige det lejede materiel.
Tvist
Eventuelle tvister i forbindelse med nærværende aftale afgøres efter dansk ret.
Enhver af parterne kan således begære sagen indbragt for domstolene.
Værneting er Retten i Kolding.
Misligholdelse
Skulle lejeren misligholde nærværende lejeaftale, enten ved at undlade at betale for lejeperioden, eller ved ikke at holde det lejede i god køreklar stand, er udlejeren berettiget til uden lov mål og dom og uden fogedens medvirken, at sætte sig i besiddelse af det lejede. Udlejeren er endvidere berettiget til, i så tilfælde, at kræve erstatning for al misligholdelse og i øvrigt forårsaget skade.

Du finder vores lejekontrakt her

 

Privat:

1. Handelsbetingelser
Generelle betalings- og leveringsbetingelser
Alle priser er angivet inkl. moms for privatkunder.
Ordrebekræftelse
Når din ordre er fuldført og godkendt hos os, vil du modtage en ordrebekræftelse via e-mail.
Faktura
Ved returnering af det udlejede vil en faktura blive udstedt.
Betalingsbetingelser
Privatkøb: betaling via Mobilepay ved returnering.
Lejen afregnes ved returnering af udstyret, medmindre andet er forudgående aftalt.
Erlægges betalingen ikke rettidig, beregnes 1,5% i rente for hver påbegyndt måned.
Rykkergebyr betales med kr. 200,00 pr rykker der fremsendes til lejer.
Udlejer forbeholder sig ret til at opkræve depositum forinden udlevering af det udlejede.
Reklamationsret
DanPumps Udlejning yder reklamationsret i henhold til gældende lovgivning.
Fortrydelsesret
Afbestilling af udstyr kan kun ske med DanPumps udlejning samtykke og DanPumps udlejning forbeholder sig ret til at få ethvert tab, der måtte opstå som følge af lejers annullering af lejeaftalen, dækket af lejer.
Ved afbestilling under 24 timer vil lejer blive debiteret 100% af bruttolejebeløbet.
Ved afbestilling mere end 1 døgn før lejemålets begyndelse vil lejer blive debiteret 50% af bruttolejebeløbet, medmindre andet er forudgående aftalt.
Forbehold
Der tages forbehold for tastefejl i tekst, priser, modelændringer, prisstigninger og lignende.
DanPumps udlejning tager forbehold over for almindelig force majeure i forbindelse med aftaler, herunder faglige konflikter, sygdom og andres misligholdelse af kontraktlige aftaler.

2. Lejebetingelser – pumper
Gyldighed
Nærværende forretnings- og lejebetingelser er gældende for aftaler i Danmark. Det lejede udstyr må kun benyttes i Danmark.
Vejledning/rådgivning
Specifikationer i brochure, kataloger, hjemmeside etc. er vejledende og ikke bindende for konkrete aftaler.
Lejemålets varighed
Lejeperioden regnes fra og med den dag, pumperne og udstyret forlader udlejningsvirksomheden til og med den dag det returneres hos DanPumps Udlejning. Minimumsleje er 1 dag. Der betales leje pr. påbegyndt dag. Modtages det lejede retur inden kl. 8:00, beregnes afleveringsdagen ikke som en lejedag.
Ansvar
Lejer erklærer ved udlevering at have undersøgt det lejede stand, så det ikke giver anledning til indsigelser.
Lejeren har pligt til at tilbagelevere det lejede i samme stand som modtaget, bortset fra normal slitage. Udlejeren kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for skader lejeren eller tredje person måtte lide som følger af, at det lejede i lejeperioden bliver uarbejdsdygtig. Eventuelle beskadigelser, der måtte opstå i lejeperioden, bortset fra sådanne, der falder ind under fabriksgarantien, bæres af lejeren, ligesom denne selv afholder alle driftsudgifter i lejeperioden.
Lejeren er indforstået med, at der ikke kan kræves erstatning for et eventuelt tab, herunder driftstab, ligesom lejeren ikke kan hæve aftalen, såfremt det lejede ikke svarer til lejerens forudsætninger eller senere måtte vise sig at være behæftet med mangler.
Lejer må under ingen omstændigheder, personligt eller med hjælp fra tredjemand, søge at udføre indgreb i det lejede, herunder forsøg på reparation eller servicearbejde.
Forsikring
Det påhviler lejeren at sikre behørig forsikring af det lejede i forbindelse med lejerens brug.
Enhver beskadigelse af det lejede skal erstattes af lejeren uanset årsag, ligesom lejeren hæfter for tyveri af det lejede.
Transportudgifter
Lejeren afholder alle udgifter til det lejedes afhentning og tilbagelevering.
Det lejede materiel skal afleveres i rengjort og i øvrigt samme stand som ved modtagelsen.
Ved aflevering finder eftersyn sted, og eventuelle mangler som nødvendiggør reparation eller rengøring betales af lejeren iht. udlejers prisliste.
Det lejede materiel må ikke fremlejes ellers udlånes uden skriftlig aftale med DanPumps Udlejning.
Udlejer har til enhver tid ret til at besigtige det lejede materiel.
Tvist
Eventuelle tvister i forbindelse med nærværende aftale afgøres efter dansk ret.
Enhver af parterne kan således begære sagen indbragt for domstolene.
Værneting er Retten i Kolding.
Misligholdelse
Skulle lejeren misligholde nærværende lejeaftale, enten ved at undlade at betale for lejeperioden, eller ved ikke at holde det lejede i god køreklar stand, er udlejeren berettiget til uden lov mål og dom og uden fogedens medvirken, at sætte sig i besiddelse af det lejede. Udlejeren er endvidere berettiget til, i så tilfælde, at kræve erstatning for al misligholdelse og i øvrigt forårsaget skade.

Du finder vores lejekontrakt her

Cookies: Websitet bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på websitet og til at støtte markedsføringen af vores services. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.